تبلیغات
در حریم تربیت - شـــــرمنـــــده امـــــ آقـــــا....


علامه طباطبایی:
✧ســـــوال:‏ راه رسیدن به امام زمـــــان‏(عج‏) چست؟؟؟
✧جوابـــــ ‏:‏ امام زمـــــان ‏‏(عج‏) خـــــود فرموده است:
‏<‏‏شمـــــا خوبـــــ باشید،‏ ما خودمانـــــ شمـــــا را پیــدا می كنیم‏>‏‏‏...

شـــــرمنـــــده امـــــ آقـــــا....