تبلیغات
در حریم تربیت - پرچم به دست توست, جمع است خاطرم..
ای آقاو رهبر من..

بعضی ها از شما انتظار دارند که با یک حکم حکومتی همه ی این دزدی ها ،
رشوه ها ، ربا ها ، احتکار ها ، رانت خواری ها ، باندهای مافیایی ها ... و... را حل کنی ؛


اما تاریخ را که می خوانم می بینم ،حضرت علی (ع) که معصوم بودند
4 سال خواستند حق را از نا حق به مظلوم بدهند ... با او چه کردند ...
او که حضرت علی (ع) بود


همین که ما به لطف خدا با وجود شما امنیت داریم ، سرمان پایین نیست ،
دستمان دراز نیست ،با وجود این همه تحریم ... این خیلی فوق العاده است ...


آه آه که بی بصیرت ها می نالند ...راستی خوب شد
با حضرت رسول (ص) آن سه سال را در شعب ابی طالب نبودند...
که ازگرسنگی سنگ به شکم ببندند...


خسته نباشی «آقا» که علمدار انقلابی
خسته نباشی «آقا» این همه سال که رهبری کردی ما را
نگاه می کنم به نامت و می بینم چه زیباست: «خامنه ای»،
سرشار از همان حروف «خمینی» است،
گیرم بایک «آه» بیشتر..


نگاه می کنم به مرامت و به همین «چفیه» که همراه همیشگی شماست،
تا مبادا فراموش کنیم فکه و والفجر مقدماتی را.
خرمشهر و بیت المقدس را..


اما میدانی!
هرجا که کم می آوریم همینکه می بینیم شما رهبر مایی آرام میشویم..

پرچم به دست توست, جمع است خاطرم..
با تو مهم که نیست همه حرف و حدیث ها...