تبلیغات
در حریم تربیت - • گوش‌تان به دهان رهبر باشد
علامه حسن زاده آملی :
• سینه خود را شکافتم ، به هر جای آسمان که رفتم ، این سید(خامنه ای) را دیدم . باید قنبر حضرت خامنه ای کبیر بود .
• گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج) است.

این جملات وقتی بیشتر معنا پیدا می‌كند كه بدانیم صاحب تفسیر المیزان، علامه طباطبایی درباره علامه حسن‌زاده فرموده‌اند: 【حسن‌زاده را كسی نشناخت جز امام زمان(عج).】