تبلیغات
در حریم تربیت - خواهند گفت متظاهر است؟ بگویند.
مؤمن هیچ كار خیرى را هم از روى خجالت و حیا ترك نمى‌كند.
˙·٠•♥

به بعضیها مى‌گویند: آقا! چرا فلان جا نماز یا نافله یا نماز اوّل وقتتان را نخواندید؟
مى‌گویند خجالت كشیدیم!
نه؛ از روى حیا، هیچ كار نیكى را ترك نكنید.
خواهند گفت متظاهر است؟ بگویند.
خواهند گفت خودشیرینى مى‌كند؟ بگویند.
اگر حرفى حقّ است و اگر كارى خوب است، آن را به‌خاطر ملاحظه دیگران ترك نكنید.
امام خامنه ای حفظه الله
۱۳۷۸/۰۵/۰۸