تبلیغات
در حریم تربیت - اخوی میدونی الان کجا ایستاده ام ؟
گذر زمان همه چیز را به همه ثابت خواهد کردحدود یکماه پیش در تماس تلفنی که با حاج قاسم داشتم به من گفت:
اخوی میدونی الان کجا ایستاده ام ؟
گفتم:نه کجا ؟
گفت:"درست روی قبر همون صدامی که می خواست ناهار را در اهواز بخورد و شام را در تهران"
به نقل از سردار مرتضی قربانی (مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و ریاست سازمان موزه انقلاب اسلامی)
یعنی تو همین یک جمله حاج قاسم یک دنیا حرف هست ...