تبلیغات
در حریم تربیت - اگـر آیات قرانـــــــــــــی در جامعه درست پیاده میشد
♥」 اگـ جامعه مـا قرآنی بــُود 「♥」


♥ اگـر آیات قرانـــــــــــــی در جامعه درست پیاده میشد تحریم و اعمال تحریم افسانه بود / اگـر جامعه ما قرآنی بود اگر همه موازین و دستوران قرآن در جامعه به خوبی پیاده میشد ما دیگر به هیچ کس و هیچ چیز نیازمند نبودیمـ ♥

√ آیت الله جــوادی آمــــلی

♡❤

★★ تحریم و اعمال تحریم افسانه بود★★