تبلیغات
در حریم تربیت - علمدار زمانه‌ات را بشناس...


علمدار زمانه‌ات را بشناس...

در این وانفسای جهانی و فتنه‌های بی‌شمار دشمنان
اگر نتوانی راه را از بیراهه تشخیص دهی کلاهت پس معرکه خواهد بود!
باید دقت کرد، باید راه را شناخت، عَلم را شناخت و علمدار را شناخت