تبلیغات
در حریم تربیت - اما اسمشومیدونم اسمش مهدیه فاطمه (عج) است
٠·˙✿یا حجة بن الحسن جانم فدایت


دختره تو دانشگاه جلوی یه پسر رو گرفت وگفت: خیلی مغروری ازت خوشم میاد...
هرچی بهت امار دادم نگاه نکردی ولی چون خیلی ازت خوشم میاد من اومدم جلو...

خودم ازت شمارتو بگیرم باهم دوست بشم..
,پسرگفت شرمنده نمیتوانم من صاحب دارم...!!
دختره که از حسودی داشت میترکید گفت:خوشبحالش که با آدم با وفای مثل تو دوسته..

پسره گفت:نه خوشبحال من که یه همچین صاحبی دارم...!!
دخترگفت اووووه چه رومانتیک این خوشگل خوشبخت کیه که این جوری دلتو برده؟

عکسشو داری ببینمش؟ پسرگفت عکشو ندارم خودم هم ندیدمش اما میدونم خوشگل ترین ادم دنیاست..
دختره شروع کرد به خندیدن مسخره کردن می گفت ندیده عاشقش شدی؟ نکنه اسمشم نمیدونی.؟

پسر سرش رو بالا گرفت گفت اره ندیده عاشق شدم
اما اسمشومیدونم اسمش مهدیه فاطمه (عج) است
دوست مهدی (عج) با نامحرم دوست نمیشه..