تبلیغات
در حریم تربیت - اما دولتی‌ها هم مراقب باشند
مقام معظم رهبری:
همه باید به دولت کمک کنند
اما دولتی‌ها هم مراقب باشند حاشیه‌سازی نکنند

و ضمن خودداری از بیان حرف‌های غیرلازم، دو دستگی بوجود نیاورند

و تلاش کنند وحدت و ایمان و همت ملت را مورد استفاده صحیح قرار دهند