تبلیغات
در حریم تربیت - سومین سالگرد شهید مصطفی احمدی روشن گرامی باد

ای مصطفای عاشق راه خدای ما

ای حرف حرف نام بلندت نوای ما
ماگمرهان ظلمت شبهای تیره ایم

ای روشنی روشن تو رهنمای ما

برخاستی تیشه ی همت بدست تو

تابشکنی بت غم وجهل وجفای ما

گویم بای ذنب به خون غرقه ای کنون

همچون امام بی کفن وسرجدای ما

دست دعا بر آر به راهت رویم ما

انگاربی اثر شده دیگر دعای ما

عقل است غرق حیرت راهت شهیدعشق

این راه عاشقیست ره کربلای ما

ازنیل رد شدی و به ساحل رسیده ای

ما غرق فتنه ایم دعاکن برای ما