تبلیغات
در حریم تربیت - در خانه اگر كس است یك حرف بس استگفتم كه الف ، گفت دگر، گفتم هیچ
در خانه اگر كس است یك حرف بس است
بارها گفته ام و بار دیگر مى گویم : كسى كه بداند هر كه خدا را یاد كند خدا همنشین اوست احتیاج به هیچ وَعْظى ندارد. مى داند چه باید بكند و چه باید نكند، مى داند كه آنچه را كه مى داند باید انجام دهد و آنچه كه نمى داند باید احتیاط كند.
آیت الله بهجت (ره)...
.
.
.
.
برگرفته از یادداشت های "مهاجر آشنا"