تبلیغات
در حریم تربیت - شرمنده ایم ..................
˙·٠•


چه زیباست نام امام ◥خامنه ای◣ ،
سرشار از همان حروف امام 【 خمینی 】 است !