تبلیغات
در حریم تربیت - ◄ رسم و راه آزادی، یا پیشه نبـــایـد کرد
امـــــام زمـــ♥ـــان {عج} را مـی بینی؟شهــیــد حـبیــب جـعـفر نمـازی مانند همـه شهـــدا ،حالات عــــرفــانی وروحـــــــانی خـاص خودش راداشت.

هرگز از خاطـــــــرم نمی رود بارها این شــــعر را برایم خوانده بود:

◄ رسم و راه آزادی، یا پیشه نبـــایـد کرد
◄ یا بر سر جان دادن، انـدیـشه نباید کرد

لحظاتی قبل از شـهـــــــادت، سر اورا به زانو گرفتم وسوالی که از چـنـد شهید دیـگـر پرسیده بودم از او نیز پرسیدم: امـام زمان را می بینی؟

آری گفت و ادامه داد:
♥♥ الســــلام علــیـک یـــا صـــاحــب الزمــان ♥♥

تبسم زیبایی بر لبهایش نشست، چشمانش به دور دست خیره شد و لحظاتی بعد روحش به آسمان پر کشید.